* "Allah O'dur ki kendisinden başka hiçbir ilâh yoktur.
            En güzel isimler O'nundur." (Taha:8)
 

   * "En güzel isimler Allah'ındır.

           O halde O'na o güzel isimlerle dua edin..." (A'raf:180)
 

   * "De ki: (İster Allah diye dua edin, ister Rahman

            deyin, hangisini deseniz, en güzel isimler hep
          O'nundur..."(İsra:110)
 

   * Rasûlullah (s.a.v) Buyurdular ki:

           "Şüphesiz ki, Allah'a mahsus doksan dokuz isim
            vardır.  Her kim bu (güzelisimleri ihsâ eder, 
            (sayar, ezberler ve dilinin tesbihi haline getirirse)
            Cennete girer."
            [Ebû Hüreyre (r.a) den ; Tirmizi, ibn Hibban ve Hakim]

Görüntülü ve Sesli Esmâü'l Hüsnâ için Tıklayınız 

Sayfamız en iyi 1024 x 768 ekran çözünürlüğünde  izlenmektedir.