BAYRAĞIMIZIN  ŞİFRELERİ   ve   İSTİKLAL MARŞIMIZ

 

TÜRK BAYRAĞININ ŞİFRELERİ !

          İşte Bayrağımızın Gizli Kodları...

          Araştırmacı tarihçi yazar Cezmi Yurtsever, Türk bayrağında yer alan hilal ve yıldızın ne anlama geldiğini yorumladı.

 

          Türk bayrağındaki hilâl İslâmı, 5 köşeli ay-yıldız ise İslâmın 5 şartını temsil ediyor..

 

          Araştırmacı tarihçi yazar Cezmi Yurtsever, Türk bayrağında yer alan hilâlin 'İslâm' anlamına geldiğini, bayrakta yer alan 5 köşeli ay-yıldızın da 'İslâmın 5 şartı'nı simgelediğini savundu.

 

          "BAYRAĞIN GİZLİ ŞİFRELERİNİN OLDUĞUNU ÖĞRENDİM"

          İstanbul'a Osmanlı arşivlerini araştırmak için geldiğini ifade eden Yurtsever, "Topkapı Sarayı'na da uğradım. Topkapı Sarayı'nın 'Bâbı Hümayun' adı verilen birinci kapısının alın kısmında 'Ayyıldız' şekillerini gördüm. Bugünkü Türkiye Cumhuriyeti Devleti bayrağının Osmanlı'dan miras kaldığı görüşlerini kanıtlayacak arşiv belgeleri, Topkapı Sarayı'nda bulunan bayraklar, nişanlar ve semboller üzerinde araştırmalarımı sürdürdüm. Günümüzde kullanılan Türkiye Cumhuriyeti Devlet bayrağının anlamını tarihin derinliklerinden alan gizli şifreleri olduğunu öğrendim" dedi.

 

          "HİLÂL, İSLÂM'DAKİ HİCRETİ TEMSİL EDER"

          Yurtsever, Türk bayrağındaki hilâlin çizimi ve gizli anlamı ile ilgili araştırmalar yaptığı esnada uzman hocaların çocukluk yıllarında Fatih Sultan Mehmet'e hilâl şeklini çizmeyi öğrettiği bilgisine ulaştığını dile getirdi. 'Hilâl, Hz. Muhammed'in (sav) Mekke'den Medine'ye hicret etmesi esnasında gökyüzünde ay ve hilâl şekli vardır" diyen Yurtsever, açıklamasını da şöyle sürdürdü; "Osmanlı bayraklarındaki hilâl şekli İslâm'ı ve hicret olayını sembolize eder. Osmanlı'nın kullandığı 3 hilâl şekilli bayrak İslâmiyeti güneşin doğduğu yerden battığı yere kadar bütün dünyaya yayma düşüncesinin karşılığıdır."

 

          "YILDIZ, İSLÂMIN 5 ŞARTINI TEMSİL EDİYOR"

          Fatih Sultan Mehmet'in Çanakkale Boğazı'nın Gelibolu sahillerine yaptırdığı Kilitbahir Kalesi'nin 3 hilâl şeklinde yapıldığına dikkat çeken Cezmi Yurtsever, "Osmanlı ve Türkiye bayraklarındaki hilâl şekli Fatih Sultan Mehmet'in kalıcı kıldığı kutsal bir semboldür. Hilâl, 'İslâm' anlamına gelir. Bayraktaki 5 köşeli ayyıldız ise İslâm'ın 5 şartı anlamında" ifadesini kullandı.

       Türk bayrağındaki hilâl ve ayyıldız simgelerinin tanzimat reformları döneminde Padişah Abdülmecit zamanında kabul edildiği hatırlatan Yurtsever, bayrağın al renkli olmasının ise 'Vatanı savunma uğruna cihat mücadelesi verme ve şehit olma' düşüncesinin karşılığı olduğunu da sözlerine ekledi...

 

          NEDEN HİLAL..?

          BAYRAĞIMIZIN ANLAMI

          Türk Bayrağının rengini şehitlerin kanından, ilhamını da kan gölüne yansıyan ay ve yıldızdan aldığını biliyoruz. Fakat bayrak hakkındaki bu bilgi, bayrağın taşıdığı kutsal anlamı, o anlamdaki sembolizmi, ondaki derinliği ve yüceliği anlatmaya yetmez.

          Bilindiği gibi, genellikle Hristiyan milletlerin bayraklarında haç şeklinde semboller yer almaktadır. Müslüman milletlerde ise hilâl görünmektedir. Haç'ın anlamı; Hazreti İsa'nın çarmıha gerilerek haç şeklinde şehit edildiğine inandıkları için onu sembol olarak alırlar. Peki ya Hilâl? Müslümanlarca sembol olarak kabul edildiğini biliyoruz. Ancak bunun sembolik değeri nereden gelmektedir? Dolunay (Bedir) ayın ondördüncü gecesindeki haliyle daha parlak olmasına rağmen niçin ayın en az ışık verdiği yay şeklindeki zayıf şekil sembol almıştır? İşte Hilâl'in gücü burda çıkmaktadır.

          Çünkü Hilâl, Haç gibi doğrudan şekil olarak alınsaydı Dolunay kullanmak daha uygun olurdu. Halbuki "Hilâl" şekli dolayısıyla değil, ismi dolayısıyla sembol olmuştur. Bu anlamı da "ALLAH (c.c.)" isminden almıştır. Bilindiği gibi Arapça aslında Hilâl kelimesinde; bir "He", bir "Lâm", bir "Elif", ve yine bir "Lâm" harfleri bulumaktadır. Yani bir "He", bir "Elif" ve iki tane "Lâm" bulunmaktadır. Bu harflerin ebced hesabıyla rakam değeride:

           • "He

           • "Lâm"

           • "Elif"

           • "Lâm"

           • Toplam Olarak =99

 

          ALLAH (c.c.) kelimeside yine bir "Elif", iki "Lam" ve bir "He" ile yazılmaktadır. Bu harflerin de değeri yine ebced hesabıyla toplandığında yine 99 rakamını verir. Her iki kelimede harfler değişmediği içinrakam değerleri de değişmiyor. Yani Hilâl yazarken ALLAH (c.c.) isminin harflerini kullanıyoruz. 99'da Esmâül Hüsnâ'yı temsil eder. Öyleyse bu iki kelimeyi bilhassa sembolik olarak birbirinin yerine kullanmak mümkündür. O halde Bayrak üzerine ALLAH (c.c.) yazacak yerde, aynı ismin eş değerlisi olan Hilâl'i koymak hem anlamlı, hem inançlarımıza daha uygundur. Çünkü inancımıza göre, "ALLAH (c.c.)"ı sembol olarak bile ifade etmek mümkün değildir. Aksi halde putperestlerin düştüğü hatayı tekrarlamış oluruz. Bu sakıncadan dolayı "ALLAH (c.c.)" ın zatı ve ismi tenzih edilerek, o ismin harf ve ebcedi bakımından eş değerlisi olan "Hilâl" sembol yapılmıştır. Madem ki sembolik anlam taşıyacaktır o halde Hilâl yazmaktansa Hilâlin şeklini yapmak arasında hiç fark yoktur. Aksine sembol olarak Hilâl şekli daha uygun, daha anlamlıdır. Böylece Hilâl'in sembol olarak seçilmesinde şu mantık silsilesi görülmektedir:

 

          ALLAH (c.c.)(ismi) -> Hilâl (ismi) -> Hilâl (şekli)

 

          ALLAH(c.c.)'ın birliği (Tevhid) inancı ve bu inancın Lâ ilâhe İllallah (ALLAH(c.c.) tan başka Tanrı yoktur) formulüyle ifade edilen manası böylece Hilâl şeklinin içinde sembol olarak ifadesini bulmuştur.

          Bilindiği gibi bazı İslâm ülkeleri bayrağında, özellikle Suudi Arabistan doğrudan doğruya Kelime-i Tevhid'i yazarak sembole gidilmeden bayrağına koymuştur. Ancak birtakım manaların sembol ile ifadesi, sözle ifadesinden daha derin ve anlamlıdır. Hilâl'in kucağındaki Yıldız, Hilâlde olduğunun aksine doğrudan doğruya şeklinden alınmıştır. Ancak bu şekil yine Arapça "Muhammed"(sav.) yazısının şeklidir. Peygamberimiz Hz. Muhammed (sav.) Efendimizin ismi yazıldığı zaman birinci "mim" in başı, "ha" harfinin dirseği, ikinci "mim" in kıvrımı ve "dal" harfinin alt ve üst kanadı beş tane çıkıntı meydana getirir ve tam bir yıldız şeklini alır. Zaten İslâm'ın şartları da beş tanedir. Hilâl ALLAH (c.c.) inancını, Yıldız Peygamber'e bağlılığı dile getirir.

          ALLAH (c.c.) inancı, âmentü ile bildirilen îman şartlarının temeli olduğu için îman esaslarının hepsi bu sembolle ifadesini bulmuş olur. O zaman Hilâl îman şartlarını, Yıldız da İslâm'ın şartlarını remz (sembol) olarak dile getirir ki, bayraktaki bu iki sembolle, ay ile yıldızla İslam dini bütün yönleriyle ifade edilmiş olur.

          Claude Farrere dilimize "Türklerin Manevi Gücü" adıyla çevrilen eserinde (s.36) Hilâl şekli üzerinde durarak bu şeklin Türklerin hayatında nasıl bir önem taşıdığını anlatmaya çalışır: "En mükemmel gemiler, yarım ay şeklinde amiral gemisinin etrafına sıralanmıştı. Evet yarım ay şeklinde. Ve hilâl şekli gerçekten Müslüman, gerçekten Türk olan herkesi heyecandan titretmeye yeter!..." diyerek Türk toplumunun hayatında örf ve geleneklerin ne kadar köklü bir yeri olduğunu anlatır. İstiklâl marşımızda, "Çatma kurban olayım çehreni ey nazlı hilâl." "Kahraman ırkıma bir gül ne bu şiddet bu celâl?" mısralarında bayrağın ve hilâlin şahsına dile gelen hitap, aslında doğrudan doğruya ALLAH (c.c.)'a niyazdır. ALLAH (c.c.)'dan, artık bu millete rahmet ve merhametiyle nazar etmesi istenmektedir. Zaten "Ruhumun senden ilâhî şudur ancak emeli;" mısrasında bu dilek daha açık bir dille ortaya konmaktadır. 

Sayfamız en iyi 1024 x 768 ekran çözünürlüğünde  izlenmektedir.